آشنایی با انواع بونسای ها و روش نگهداری و درمان بن سای در آموزش های سایت بونسای ایرانی

برای آموزش بهتر و بیشتر به انجمن آموزشی بونسای ایرانی مراجعه نمایید :
انجمن آموزشی بونسای ایرانی

مشاهده همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36

بونسای نارون اس چینی

830,000 تومان

بنسای کارمونا گلدار

700,000 تومان

بونسای کراسولا

355,000 تومان

بونسای کاج مطبق

400,000 تومان

پیش بونسای جید

330,000 تومان

شبه بونسای شفلرا

600,000 تومان

بونسای نارون چینی

552,000 تومان

درختچه بونسای شفلرا

800,000 تومان

دوره خصوصی آموزش بونسای

300,000 تومان

مجموعه شفلرا بزرگ

2,600,000 تومان

اشتراک اعضای ویژه

50,000 تومان