انواع بونسای هایی که امکان نگهداری آن در داخل منزل و با شرایط کنترل شده می باشد

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

اشتراک اعضای ویژه

50,000 تومان

بن سای فیکوس رتوزا

12,850,000 تومان

بنسای کارمونا گلدار

700,000 تومان

بونسای برگ ریز نارون چتری

950,000 تومان

بونسای فیکوس ژاپنی

560,000 تومان

بونسای کاج مطبق

400,000 تومان

بونسای کراسولا

355,000 تومان

بونسای نارون اس چینی

830,000 تومان

بونسای نارون چینی

6,500,000 تومان

بونسای نارون چینی

552,000 تومان

بونسای نارون ژاپنی

630,000 تومان

پیش بونسای جید

330,000 تومان