مجموعه ای از بونسای های کلکسیونی و خاص

نمایش دادن همه 11 نتیجه

اشتراک اعضای ویژه

50,000 تومان

بن سای فیکوس رتوزا

12,850,000 تومان

بونسای فیکوس ژاپنی

560,000 تومان

بونسای گیلاس سورینام

37,500,000 تومان

بونسای نارون چینی

6,500,000 تومان

پیش بونسای جینکو بیلوبا

225,000 تومان

درختچه بونسای شفلرا

800,000 تومان

شبه بونسای شفلرا

600,000 تومان

فیکوس گرین آیلند

385,000 تومان

مجموعه شفلرا بزرگ

2,600,000 تومان

نارون چینی سنگی

5,350,000 تومان