المان های قالب

وبلاگ به همراه تصویر کوچک

روش احیا و درمان بونسای ها

روش احیا و درمان بونسای

یکی از بخش های نگهداری بونسای، مبحث احیا و رفع بیماری های گیاه است.
گیاهان هم دچار استرس، شوک محیطی، شوک آبیاری و موارد دیگری میشن که قراره تو این بخش راجعبهش صحبت کنیم و نحوه پیشگیری و درمانش رو هم خدمتتون بگیم تا دیگه نگرانی نداشته باشید.

ادامه مطلب